Актуално

ПРОЦЕДУРА

2 февруари 2021

Процедура „избор с публична покана“

за определяне на изпълнител с предмет:

„Доставка на цимент”

 

Процедура Пресбетонел

Още актуална информация

ПРОЦЕДУРА

ПРОЦЕДУРА

1 юли 2021

Информация Пресбетонел Фирма ПРЕСБЕТОНЕЛ ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0030-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.…

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

29 януари 2021

Информация Пресбетонел…