Полагане на бетонови изделия

Павaжните натилки са полезни и актуални

Паветата са специален вид бетонова настилка, изработенa от висококачествени материали, позволяващи по-голяма устойчивост и дълъг живот. Благодарение на структурата на бетона и съвременните технологии на производство е възможна допълнителна обработка на износоустйчивия повърхностен слой, за придобиване на естетичен външен вид и здравина.

Поради своята ефективност паважните настилки намират широко приложение в ландшафтната архитектура, за оформяне на зелени площи, пътеки, улици, вътрешни дворове, тераси, зони за паркиране, а също и градски площади.

Предимства на паважните бетонови настилки

  • разнообразие от форми, цветове и комбинации на полагане;
  • дълъг живот, дори при екстремни атмосферни влияния, поради високите си якостни характеристики;
  • минимална поддръжка ;
  • устойчивост при третиране с химикали;
  • издържливост на високи натоварвания при дълговременна експлоатация ;
  • възможност за разглобяване на вече положени павета и бързо възтановяване
  • на настилката в случай на строителство или промени при рекострукции;
  • повишена защита на околната среда;

Разнообразие от форми

Някои форми на бетонови павета може да подражават на стария камък, поради неравномерните си ръбове и цвят . Те могат да се полагат до исторически сгради и паметници, което Ви потапя автоматично в датираната епоха.

Има павета присъщи за незрящи хора. Те позволяват на незрящия да определи ясно очертания район, а техния външен вид се съвместява с останалата настилка.
Предназначението и разнообразието от форми предлагат дори и възможност за настилки, които осигуряват отводняване на повърхностните води в подпочвените слоеве.

Общи изисквания за полагане

Прецизното полагане на настилката е от голямо значение. Изключително важно е да се избягват удари за да не се наруши външния вид на паветата. Полагането може да бъде ръчно или механизирано. Комбинацията от двете е от съществено значение и се провежда едновременно.

Механизираното полагане по правило се използва за големи плоски райони, където може да се полагат от 300 до 800 m2 настилки на ден или до 45 тона.
Ръчното полагане на настилката се използва за оформяне на гънки и ръбове.

Изграждане на горния слой

За да се получи отводняване основата се оформя с надлъжен наклон мин. 0,5% и страничен наклон мин. 2-3% от скали (зърно с размер 0 / 32 мм). Дебелината е в съответствие с местните условия и очакваното натоварване. Основата трябва да бъде добре уплътнена за предотвратяване на увреждане и улягане на повърхността по-късно. Допустимото отклонение при нивото на височината е до ± 1 cм. След уплътняването се вземат проби за степен на уплътняване.

Изпълнение на леглото на паветата

Използват се инертни материали (зърно размер 4 / 8 мм.), които се полагат равномерно с дебелина от 3 до 5 см. Като инструмент може да се използват тръби с диаметър от 3 до 5 см. (подравняваща система от греда и профили), които се нивелират с предвидените наклони и подравняващ мастар. Леглото се уплътнява, вземат се проби за уплътнение и площта отново се подравнява. Подготвя се участък, в зависимост от количеството павета за полагане в рамките на един ден. Върху подравненото легло не трябва да се стъпва повече, ходи се по положените павета. Нивото на леглото трябва да е равно на нивото, на което трябва да се наредят паветат, минус дебелината им, плюс 1 см.

Полагане на павета

image7

Полагането започва от най-ниската точка, ако е възможно, като се очертава прав ъгъл. Използват се шишове и канап, по които се водят паветата (ако няма стена или бордюрна линия). Проверява се еднаквостта на дебелината на паветата и надлъжните и напречни наклони на тротоара! Паветата трябва да се положат около 1см. по-високо от необходимто ниво (леглото, след вибрация уляга с 1 см.). При комбиниране на на плочки и павета в различни цветове се препоръчва да се следва точен план. Работи се по цялата повърхност с няколко палитри едновременно. Ходи се по наредената повърхност. Всяко следващо паве се долепя до наредените и се притиска с лек удар с гумен чук за избягване на наранаването му. При машинно нареждане се притиска целият пакет положен от машината с гумен чук с дълга дръжка. Полагат се първо големите площи, където няма рязане, а след това се започва изрязването покрай ъгли, завои, шахти, стени и площи където не може да се положи цял елемент. Изрязаният елемент трябва да е плътен и да влиза на мястото си с леко набиване с гумен чук. Трябва да се следи за правата линия на фугите и плътното допиране на паветата. При оформяне на площи с голяма дължина и малка ширина (тротоари), имащи криви с голям радиус, паветата могат да следват бордюрната линия като се внимава фугите да не се отварят повече от 3мм. При малък радиус на същите, надлъжните фуги остават в права линия и се изрязват паветата покрай кривата.

Фугиране

Паветата се засипват с уплътнителни материали. Препоръчителен е трошен камък с текстура 1 / 3 мм. или 0 / 4 мм. или чист пясък без съдържание на глина и почви. Желателно е използването на камък с малко фини прахови частици. Не се запълват празнини и фуги с цименто-пясъчен разтвор! Фугирането е само с определения материал по цялата площ.

Уплътняване

Цялата положена площ трябва да е засипана с уплътнителен материал за запълване на фугите. Площта се уплътнява с вибрираща плоча в надлъжната и напречна посоки до изравняване на повърхността. Вибрира се на суха повърхност със сухи уплътнителни материали. Използва се вибрираща плоча с гумена или пластмасова подложка.

Довършителни работи

След вибрирането цялата повърхност се засипва отново с уплътнителни материали и може да се използва веднага. Ако е възможно, да се оставят уплътнителните материали върху повърхността 2 до 3 седмици и накрая отново да се почисти. При машинно фугиране уплътнителните материали се вкарват във фугите с помощта на вода. След изсъхването на наредената площ се измитат останалите материали с механична четка.