За Пресбетонел

Пресбетонел ЕООД e производител на вибропресовани бетонови изделия – павета, тротоарни плочи, бордюри, паркинг елементи, канализационни елементи и др. Материалите, с които се произвеждат изделията, са с доказан произход, придружени с необходимите сертификати. Дружеството разполага с най-съвременна, напълно автоматизирана производствена линия на немската фирма „HESS “. Автоматизацията на производсвото, наличието на система за производствен контрол, квалифицираният персонал и лабораторията за изпитване, дават гаранция за високото качество на произвежданата продукция, отговаряща на европейските стандарти. Бетоновите изделия могат да бъдат оцветени в неизброим диапазон от цветове, тъй като заводът е оборудван с инсталация за оцветяване позволяваща смесване на цветове и разнообразни комбинации.

Актуална информация

ПРОЦЕДУРА

ПРОЦЕДУРА

1 юли 2021

Информация Пресбетонел Фирма ПРЕСБЕТОНЕЛ ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0030-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.…

ПРОЦЕДУРА

2 февруари 2021

Процедура „избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на цимент”   Процедура Пресбетонел…

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

29 януари 2021

Информация Пресбетонел…

Високотехнологична инсталация за специфична повърностна обработка на вибропресовани бетонови изделия

Високотехнологична инсталация за специфична повърностна обработка на вибропресовани бетонови изделия

11 август 2016

Вложихме средства във високотехнологична инсталация, която позволява специфична и разнообразна повърхностна обработка, както текстурно, така и цветово на произвежданата продукция.…